Dallanma seviyesi

Doküman
Doküman
Sonraki sayfa
Sonraki sayfa
Önceki sayfa
Önceki sayfa
Ara
Ara
Nasıl aranır?
Nasıl aranır?
Ana sayfa
Ana sayfa


 MÜJDECİ
 MEKTÛBLAR TERCEMESİ
 KELİME-İ TENZÎH
 MÜJDECİ MEKTÛBLAR TERCEMESİ
 ÖNSÖZ
 MEKTÛBÂT-I İMÂM-I RABBÂNÎ
 BİRİNCİ CİLD
 1
 BİRİNCİ MEKTÛB
 Bu mektûb, kendi mürşidi, Evliyânın büyüğü, kalb ilmlerinin mütehassısı (Bâkî-billâh) hazretlerine yazılmışdır. İsm-i zâhire bağlı olan hâlleri ve Arşın üstündeki makâmlara yükselmeyi ve Cennetin derecelerini ve ba’zı Evliyânın mertebelerini bildirmekdedir:
 2
 İKİNCİ MEKTÛB
 Bu mektûb, yine büyük mürşidine yazılmışdır. Terakkîlerini ve Allahü teâlânın ihsânlarını bildirmekdedir:
 3
 ÜÇÜNCÜ MEKTÛB
 Bu mektûb, yine büyük mürşidine yazılmışdır. Sevdiklerinin belli bir makâmda kaldıklarını, birkaçının bu makâmı geçdiklerini ve tecellî-i zâtî makâmlarına kavuşduklarını bildirmekdedir:
 4
 DÖRDÜNCÜ MEKTÛB
 Bu mektûb yine yüksek mürşidine yazılmışdır. Kıymeti çok büyük olan Ramezân ayının üstünlüklerini ve (Hakîkat-i Muhammediyye)yi bildirmekdedir:
 5
 BEŞİNCİ MEKTÛB
 Bu mektûb, yine yüksek mürşidine yazılmışdır. Kendisini çok sevenlerden Hâce Bürhânı gönderdiği ve onun ba’zı hâlleri bildirilmekdedir:
 6
 ALTINCI MEKTÛB
 Bu mektûb, yine yüksek mürşidine yazılmışdır. Cezbe ve sülûke kavuşmağı ve cemâl ve celâl sıfatları ile terbiye olmağı ve Fenâ ve Bekâyı ve Nakşibendiyye bağının üstünlüğünü bildirmekdedir:
 7
 YEDİNCİ MEKTÛB
 Bu mektûb, yine yüksek mürşidine yazılmışdır. Kendisinin şaşılacak birkaç hâlini bildirmekde ve birkaç şey sormakdadır:
 8
 SEKİZİNCİ MEKTÛB Sonraki sayfa