Nasıl Aranır?
Nasıl Aranır?
İçindekiler
İçindekiler
Sonraki sayfa
Sonraki sayfa
Önceki sayfa
Önceki sayfa
Sonraki isabet
Sonraki İsabet
Önceki isabet
Önceki İsabet
Bu kitabı ara
Ara
Ana Sayfa
Ana Sayfa


Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 5

ESHÂB-I KİRÂM

“Eshâb-ı kirâm ile Ehl-i beyt,
Birbirlerini severlerdi hep!”

AHMED FÂRÛK

Yirmidokuzuncu Baskı

HAKÎKAT KİTABEVİ
Darüşşefaka Cad. No: 57/A P.K. 35
34262-Fatih İSTANBUL
http://www.hakikatkitabevi.com
e-mail: bilgi@hakikatkitabevi.com
Tel: (90-212) 532 58 43-524 36 21-523 45 56
Fax: (90-212) 525 59 79
Fâtih-İSTANBUL

2002

TENBÎH

Eshâb-ı kirâmın temiz hayâtlarını kendimize örnek edinmeliyiz. Onlar gibi olarak, Allahü teâlânın rızâsını kazanmağa çalışmalıyız. Onlar gibi olan müslimân, Allahü teâlânın emrlerine ve devletinin kanûnlarına itâ’at eder. Emre uymamak günâh olur. Kanûna uymamak suç olur. Olgun müslimân, günâh yapmaz ve suç işlemez. Müslimân, iyi insan demekdir. Müslimânların kardeş olduklarını bilir. Vatanını, milletini ve bayrağını sever. Herkese iyilik eder. Gayrı müslimlere, turistlere, kâfirlere de hiç kötülük yapmaz. Onların mallarına, canlarına, ırzlarına, nâmûslarına aslâ saldırmaz. Kötülük yapanlara nasîhat verir. Kimseye hiyle, hıyânet yapmaz. Münâkaşa etmez. Herkese karşı, güler yüzlü, tatlı dilli olur. Devâmlı çalışır. Din bilgilerini ve fen bilgilerini iyi öğrenir. Çocuklarına, tanıdıklarına da öğretir. Gıybet, dedikodu yapmaz. Hep fâideli şeyler söyler. Halâl kazanır. Kimsenin hakkına dokunmaz. Böyle olan müslimânı Allah da sever, kullar da sever. Râhat ve huzûr içinde yaşar.

Geçdi gençlik, tatlı bir rü’yâ gibi, ey çeşmim zâr![1]

Beni mecnûn etdi girye, meskenim olsun mezâr!

_________________

[1] zâr=(fârisî) ağla.

Baskı:İhlâs Gazetecilik A.Ş. 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna
İSTANBUL Tel: 0.212.454 30 00

İÇİNDEKİLER

Önsöz

I–Eshâb-ı kirâm

Sonraki