Nasıl Aranır?
Nasıl Aranır?
İçindekiler
İçindekiler
Sonraki sayfa
Sonraki sayfa
Önceki sayfa
Önceki sayfa
Sonraki isabet
Sonraki İsabet
Önceki isabet
Önceki İsabet
Bu kitabı ara
Ara
Ana Sayfa
Ana Sayfa


SE’ÂDET-İ EBEDİYYE
KİTÂBINDA BULUNAN BİLGİLER

(Se’âdet-i Ebediyye) kitâbında ikiyüzkırkbir [241] madde vardır. Kitâb üç kısma ayrılmışdır. Birinci kısmda bulunan doksansekiz maddenin kırkbir adedi, ikinci kısmdaki yetmişüç maddeden otuzdört adedi ve üçüncü kısmda bulunan yetmiş maddeden otuzüç adedi, imâm-ı Rabbânînin ve birkaçı da, Muhammed Ma’sûm-i Serhendînin “rahmetullahi aleyh” fârisî olan (Mektûbât) kitâblarından terceme edilmişdir. Diğer maddeler, başka kıymetli kitâblardan alınmışdır. İmâm-ı Rabbânînin “rahmetullahi aleyh” (Mektûbât) kitâbı üç cilddir. Birinci cildi, (1025) senesinde, ikinci cildi, (1028) de, üçüncü cildi ise, (1040) senesinde toplanmışdır. Hepsi beşyüzotuzaltı [536] mektûbdan meydâna gelmişdir. Son olarak, 1392 [m. 1972] senesinde Pâkistânda, hepsi iki cild hâlinde basdırılmış ve 1397 [m. 1977] de, İstanbulda ofset baskısı yapılmışdır. Muhammed Ma’sûm-i Serhendî “rahmetullahi aleyh” (Mektûbât)ı da üç cilddir. Hepsi 652 mektûbdur. Son olarak, 1396 [m. 1976] senesinde Pâkistânda basdırılmışdır. Terceme edilen mektûbların, bu altı cildden hangisinde bulundukları ve mektûb numaraları, aşağıdadır. Mütercim tarafından ilâve edilen bilgiler, bir köşeli mu’teriza [ ] içine yazılmışdır.

BİRİNCİ KISM İÇİNDEKİLER

MaddeMektûbSahîfe
No.No.M a d d e n i n Ö z ü No:

—————————————————————————————————————————

11—114Muhammed aleyhisselâma uymak, se’âdete kavuşdurur17

21—152Allahü teâlâya itâ’at için, Resûlüne itâ’at lâzımdır21

3Müslimân olmak için, ne yapmalı? Kelime-i şehâdet21

41—193Ehl-i sünnet âlimleri22

52—55Ehl-i sünnetin reîsi, imâm-ı a’zam Ebû Hanîfedir22

6İmâm-ı a’zamın büyüklüğü. (Dürr-ül-muhtâr)ın önsözünden

ve (Hayrât-ül-hisân)dan alınmışdır22

7İslâm âlimlerinin kitâbları22

81—234Uydurma tefsîr yazan kâfir olur.23

91—193Kur’ân tercemelerinden hangisine güvenileceği23

101—213Din hırsızları23

111—163Îmânın gitmesine sebeb olan şeyler23

121—191Kalbde îmân bulunmasına alâmet, ahkâm-ı islâmiyyeye uymakdır30

131—164Allahü teâlânın ni’metleri, dünyâda herkesedir30

14Âhıretde kâfire merhamet yokdur32

Sonraki