Nasıl Aranır?
Nasıl Aranır?
İçindekiler
İçindekiler
Sonraki sayfa
Sonraki sayfa
Önceki sayfa
Önceki sayfa
Sonraki isabet
Sonraki İsabet
Önceki isabet
Önceki İsabet
Bu kitabı ara
Ara
Ana Sayfa
Ana Sayfa


Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 8

CEVÂB VEREMEDİ

DİYÂ-ÜL KULÛB

Harputlu
İSHAK EFENDİ

Yirmibeşinci Baskı

HAKÎKAT KİTABEVİ
Darüşşefaka Cad. No: 57/A P.K. 35
34262-Fatih İSTANBUL
http://www.hakikatkitabevi.com
e-mail: bilgi@hakikatkitabevi.com
Tel: (90-212) 532 58 43-524 36 21-523 45 56
Fax: (90-212) 525 59 79
TURKEY
2003

İÇİNDEKİLER

1 - Önsöz
2 - Birinci baskının mukaddemesi
3 - Diyâ-ül-kulûb (Kalblerin ziyâsı)
4 - İncîl denilen dört kitâb hakkında incelemeler
Matta İncîli
Markos İncîli
Luka İncîli
Yuhannâ İncîli
5 - Dört İncîl arasında görülen tenâkuz ve ihtilâflar
6 - Risâleler hakkında bir inceleme
7 - Gadâ-ül-mülâhazât kitâbına cevâb
8 - Kur’ân-ı kerîm ve bugünkü İncîller
9 - Teslîsin (Üç tanrı inancı) bâtıllığı
10 - Teslîsin bâtıllığının, Îsâ aleyhisselâmın sözleri ile isbâtı
11 - Papazların İslâmiyyetdeki ibâdetlere hücûmları ve bunlara cevâblar
12 - Bir papazın iftirâlarına cevâb
13 - Allahü teâlâ birdir
14 - İlm bahsi
15 - Kudret bahsi
16 - Îsâ aleyhisselâm insan idi, Ona tapılmaz
17 - Îsâ aleyhisselâm Peygamberdir, Ona tapılmaz
18 - Dört İncîl hakkında
19 - Yehûdîlik, Tevrât ve Talmud
20 - Talmud
21 -Muhammed Ma’sûm Fârûkî hazretlerinin mektûbları

Bu kitâbın birçok yerinde yehûdîlerin ve hıristiyanların ellerinde bulunan din kitâblarının bozuk olduğu yazılıdır. Bunlara ve bunların yolunda olanlara inanmamalı, dîni ve îmânı Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblarından öğrenmelidir.

Hıristiyanların birbirlerine ve yehûdîlere ve müslimânlara yapdıkları zulm ve tüyler ürperten işkenceleri anlamak için, 94.cü ve sonraki sahîfeleri ve 238.ci sahîfeyi okuyunuz!

Baskı:İhlâs Gazetecilik A.Ş. 29 Ekim Cad. No: 23Yenibosna-İSTANBUL Tel: 0.212.454 30 00

— 1 —
ÖNSÖZ

Allahü teâlâya hamd olsun! Peygamberlerin en üstünü olan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâma ve Onun temiz Âline ve Ona Eshâb olmakla şereflenenlerin hepsine, bizlerden selâmlar ve hayrlı düâlar olsun!

Allahü teâlâ, ilk insan ve ilk Peygamber olan Âdem aleyhisselâmdan beri, her bin senede din sâhibi yeni bir Peygamber vâsıtası ile, insanlara dinler göndermişdir. Bunlar vâsıtası ile, insanların dünyâda râhat ve huzûr içinde yaşamaları ve âhiretde de sonsuz se’âdete kavuşmaları yolunu bildirmişdir. Kendileri ile yeni bir din gönderilen Peygamberlere (Resûl) denir. Resûllerin büyüklerine (Ülül’azm) Peygamberler denir. Bunlar, Âdem, Nûh, İbrâhîm, Mûsâ, Îsâ ve Muhammed aleyhimüssalâtü vesselâmdır.

Şimdi, dünyâda semâvî kitâbı olan üç din vardır: (Mûsevîlik), (Hıristiyanlık), (İslâmiyyet). Mûsâ aleyhisselâma Tevrât, Îsâ aleyhisselâma İncil kitâbı indirilmiş idi. Mûsevîler, Mûsâ aleyhisselâmın; hıristiyanlar Îsâ aleyhisselâmın getirdiği dîne tâbi’ olduklarını söylerler.

Sonraki