Mühür

Hakîkat Kitâbevi

 

БЪЛГАРСКИ
КНИГИ

  

  1-Вяра и Ислям

  2-Намаз Китабъ

   

1-ВЯРА И ИСЛЯМ                            Site Map     

В тази книга се споменава за религията и вярата на мюслюманите. За това се разказва за изновядването на мюслюманите в исляма.

Тази книга се състои от 128 страници. От спечиално издание “ХАКИКАТ” пожете да намерите книгата. Който иска да и рочете тойата книга трябвя да чукнете началото на бутона.

 
   

2-НАМАЗ КИТАБЪ (КНИГАТА НАМАЗ)

В Тази книга се състом от 9 чисти изповядване, рамазан, намаз, подготовка за намаз (абдест, баня) ходене хаджия, даване момоиз на бедните. В книгата има молитви. Молитвите трябва да се четат на глас.

Тази книга се състои от 256 страници. От спечиално издание “ХАКИКАТ” пожете да намерите книгата. Който иска да и рочете тойата книга трябвя да чукнете началото на бутона.

 
 

 

 Внмание: За да прочетете книгите в компютъра ви трябва на е вкпючена програмата Adobe Acrobat. Тая програма безрлатно можете да намерите на този адрес: http://www.adobe.com.

 

  Ако искате програмата винаги да е включена в компютъра ви трябва с мишката да дойдете върху книгата и да натиснете save target as.

   
 

 


Hakikat Kitabevi

Address: Darussefeka Caddesi No: 53 P.K.: 35   34083
Fatih / Istanbul / TURKIYE
Phone: +90 (212) 523 45 56 - 532 58 43   Fax: +90 (212) 523 36 93
E-Mail:
bilgi@hakikatkitabevi.com

 

 
Home  /  E-Mail  / Download   /  Arabic  -  Bosnian  -  Bulgarian  -  Deutsch  -  English  -  Español  -  Français  -  Persian  -  Russian  -  Shqip  -  Turkmen  -  Türkçe  -  Urdu  -  Uzbek